Aarhus, september 2019
Salling Group A/S
CVR nr. 3595 4716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
kundeservice@etrack.bilka.dk
(herefter benævnt ”SG”)
Betingelser for tilmelding til Bilka eFootball Tournament 2019

1. Omfang

Nærværende betingelser er gældende for online tilmelding til Bilka eFootball Tournament 2019 (herefter ”Eventet”) online på www.bilkaefootball.dk.
Hjemmesiden www.bilkaefootball.dk ejes af SG og drives af Sports-Gaming.dk.
Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem SG og dig, medmindre andet følger nedenfor.

2. Aftaleindgåelser

Alle aldersgrupper kan deltage i Eventet. Tilmeldingen af børn under 18 år skal foretages af en forælder/værge eller en myndig person over 18 år. Den, der foretager tilmeldingen er ansvarlig for, at der er indhentet fuldmagt til tilmeldingen fra forældre/værger til alle deltagerne.
Hovedpræmien, 2 Premier League billetter inkl. fly og hotel, kan godt vindes af personer under 18 år, men udleveres kun til en forælder/værge eller en myndig person over 18 år. Hovedpræmien har en samlet værdi på ca. 15.000 kr.
Du skal ved tilmeldingen/købet acceptere betingelserne.
Du opfordres til at læse betingelserne for tilmelding grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Umiddelbart efter tilmeldingen modtager du en købskvittering via e-mail samt en kopi af betingelserne. Modtager du ikke en kvittering, eller opdager du fejl og mangler ved den, bedes du kontakte kundeservice. Du har ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde arrangørerne opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig.
Tilmelding er først bindende for begge parter, når SG har registreret og modtaget betaling.

3. Betaling og priser

Betalingsmodtager er firmaet Sports-Gaming.dk som afvikler eventen for SG.
Tilmelding foretages online ved betaling af 50 kr. med Dankort eller Visa-Dankort. Betaler du med betalingskort hæves beløbet på din konto, når tilmelding til Eventet foretages.
Alle priser for tilmelding er inklusiv moms. Place2book.com pålægger billetgebyr på alle billetter på 3,5 kroner. Ved brug af dansk udstedt kort er der betalingsgebyr på 1,88 % – dog minimum 0,60 kroner. Ved brug af internationale kort tillægges der et betalingskortgebyr alt efter type af kort.

4. Sikkerhed ved online tilmelding

Sports-Gaming.dk benytter en betalingsløsning leveret af Place2book.com. Alle data vedrørende din betaling krypteres og sendes via SSL til Place2book.com. Det betyder, at det kun er Place2book.com, der kan læse dine betalingsdata. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger og dine kortoplysninger gemmes ikke.

5. Fortrydelsesret og afbestilling

Tilmelding er bindende og tilmeldingsgebyret er ikke omfattet af fortrydelsesret, hvorfor du ikke har mulighed for at få refunderet dit tilmeldingsgebyr. Tilmelding kan ikke overdrages til andre.
Ved aflysning af Eventet refunderes hele tilmeldingsgebyret. Aflysning af Eventet forekommer alene, såfremt Eventet ikke gennemføres i sin helhed. Ændringer i konceptet samt delvis gennemførelse f.eks. som følge af vejrlig m.v. anses ikke som aflysning.

6. Deltagelse

Du bekræfter ved din tilmelding, at du er indforstået med, at deltagelse i Eventet sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne eller sponsorer kan drages til ansvar for skade, som deltagerne pådrager sig selv eller andre under Eventet, og som ikke kan tilskrives SG.
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Salling Group A/S (”SG”) og Sports-Gaming.dk må optage og fotografere på Eventet.
Jeg giver med samtykket SG og Sports-Gaming.dk tilladelse til, uden tidsbegrænsning eller uden geografiske begrænsninger, at anvende Optagelserne eller dele heraf i enhver kommerciel sammenhæng, forbundet med promotion af events. SG og Sports-Gaming.dk er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i forhold til Optagelserne til tredjemand med henblik på samme anvendelse.
Jeg er indforstået med, at jeg ved dette samtykke har overdraget alle rettigheder, fysiske såvel som immaterialretlige, herunder ophavsretlige, i relation til Optagelserne til SG og Sports-Gaming.dk. SG og Sports-Gaming.dk har således eneret til uden betaling at benytte Optagelserne, herunder billeder og lyd, som anført.
Samtykket udgør ligeledes et samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til Persondataloven.

7. Persondata

Ifølge persondataloven har SG pligt til at oplyse dig om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formålet behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.
Når du tilmelder dig Eventet, bliver følgende personlige oplysninger registreret: Alder, Navn, Gamer-navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
SG behandler oplysningerne om dig med det formål at tilbyde dig den bedst mulige personlige brugeroplevelse. Behandlingen består i kundeadministration og markedsføring.
Alle oplysninger som SG registrerer for at kunne behandle din tilmelding, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven.
Af hensyn til lovkrav, opbevares oplysningerne i 5 år. Oplysningerne vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til en tredjepart uden din accept.
I henhold til persondataloven har du ret til at få indsigt i og anmode om at ændre eller slette dine personlige oplysninger. Du kan henvende dig til Bilka kundeservice for at anmode om dette.
Det er frivilligt, om du vil give SG de ønskede oplysninger, men SG er i tilfælde af afvisning heraf berettiget til at afvise din tilmelding.
Bliver SG opmærksom på, at oplysninger om dig er forkerte eller vildledende, er SG berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.
Den dataansvarlige er:
Salling Group A/S
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand

SG anvender cookies for at holde styr på de varer, som du har lagt i din indkøbskurv, og for at yde dig den bedst mulige personlige brugeroplevelse.
Denne cookie er en lille tekstfil, der bliver opbevaret på din enhed, og som bliver brugt til at kunne genkende dig ved dit næste besøg.
Hvis du ønsker at klage over SG’s behandling af dine personoplysninger kan du rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

8. Fejlskrift m.v.

SG tager forbehold for forkert angivne priser, tastefejl, slåfejl og anden fejlskrift.

9. Turneringsregler og struktur

• Der spilles på Playstation 4 konsoller og Sony 32” fladskærme som leveres af Sports-Gaming.dk
• Alle deltagere er delt ind i puljer á 4 personer og er derfor sikret 3 kampe (ved udsolgt). Top 2 fra hver gruppe går videre til slutspillet, hvorfra det er ”vind eller forsvind” til og med finalen
• Der vil ligge kampprogrammer ved konsollerne som viser hvor og hvornår kampe spilles
• Vinderen af hver turnering går videre til den eksklusive finale lørdag den 26. oktober i Bilka Odense
• Der spilles 4 minutter pr. halvleg
• Der spilles på normal hastighed og med kameravinkel ”Tele”
• Skader er slået fra
• Det er IKKE tilladt at vælge målmanden i åbent spil
• Ved point-lighed gælder følgende rækkefølge: Måldifference, antal scorede mål, indbyrdes opgør, lodtrækning
• I slutspil spilles der “klassisk” forlænget spilletid ved uafgjort, og herefter evt. straffe konkurrence
• Der er frit holdvalg og der må skiftes undervejs i turneringen. Alle hold på nær Classic XI hold må vælges
• Unødvendige pauser eller forsinkelser er ikke tilladte
Øvrige regler og procedurer vil blive fortalt i forbindelse med turneringsstart

10. Lovvalg og værneting

Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister mellem SG og dig, og medmindre præceptive regler foreskriver andet er værnetinget Retten i Aarhus.